Унутрашњост стана на Балтичкој обали

Реализациа:2013
Фотограф:Виацхеслав Таран.
Проект:Марина Кутузов.