Студио апартман "Живот у боји"

Фотограф:Андреј Авдеенко.
Проект:Алес Закирова.