Кухиња "Цвет"

Кухиња:Фабрика Валцуцине, модел Артематица.
Фотограф:Сергеј Волокитин.
Проект:Елена Кунина.