Дизајн стана од 160 м2, Ереван

Година реализации:2013.
Фотограф:Сурен Манвелиан.
Проект:Итака.