Дизајн пројекта стана "Чиж"

Обсаа плосадь:40 кв.м.
Дизајнер:
Даниел Васиунин.