Дечија соба за програм "Школска поправка"

Тип интерьера:Модерн.
Дизајнер:Светлана Иуркова.