Апартман "Црна и бела бајка"

Фотограф:Дмитри Петрицхенко.
Проект:Светлана Ковалцхук.