Апартман на Булевару Тсветнои

Фотограф:Пенни Лане.
Дизајнер:Алекандер Кравтсов.