Апартман "Естетика минимализма"

Реализациа:2013
Фотограф:Владимир Малцев.
Проект:Анастасиа Макова, Иулиа Косогорова.