“Тема мора”: Пројект малог стана, 60 м2

Година на реализациата:2012.
Проект:Десигн Буреау 3Д.